HỆ THỐNG HỘI THẢO

Hệ thống âm thanh hội thảo là gì?

Hệ thống âm thanh hội thảo, hay hệ thống âm thanh phòng họp, hội nghị là hệ thống các thiết bị được sử dụng để giúp nâng cao chất lượng âm thanh, xử lý tín hiệu âm thanh truyền đi hiệu quả trong không gian lớn để cuộc họp hội thảo trở nên chất lượng hơn. Mục đích của hệ thống âm thanh hội thảo là giúp các cán bộ đại biểu, chủ tọa có thể cùng họp, biểu quyết về các vấn đề cần giải quyết. Qua đó, góp phần tạo nên thành công cho các buổi họp và cung cấp thông tin chuẩn xác nhất đến từng thành viên tham gia cuộc họp, hội nghị.

Đặc điểm cơ bản của hệ thống âm thanh hội thảo :

Showing 1–16 of 21 results