Binh Minh Audio - Âm thanh chuyên nghiệp

1. MỤC ĐÍCH

Quy định chính sách giao nhận, lắp đặt với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua sắm qua website

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm .

2.2 Khu vực áp dụng:

Giao hàng trong phạm vi toàn quốc, BÌNH MINH AUDIO áp dụng chính sách vận chuyển miễn phí cho đơn hàng trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc khuyến mại miễn phí vận chuyển với các sản phẩm theo Website.

3. NỘI DUNG

3.1 Dịch vụ giao nhận sản phẩm:

3.2 Dịch vụ lắp đặt sản phẩm:

3.3 Các điều kiện khác:

Theo dõi bản tin của chúng tôi
Đăng ký để cập nhật và theo dõi những tin mới nhất!